25-uurs Vervolgcursus Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting bij PTSS

Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting zijn uitermate krachtige interventies bij de behandeling van traumatische gebeurtenissen. Niet voor niets zijn deze behandelvormen als eerste keuze in de behandelrichtlijn voor PTSS opgenomen. Met deze 25-uurs Vervolgcursus leer je hoe je vanuit een gedegen kader deze behandelinterventies kunt toepassen. Mocht je meer over de cursus willen weten, lees dan hieronder verder.

BELANGRIJK NIEUWS: DEZE CURSUS KOMT VOOR STAP-SUBSIDIE IN AANMERKING. DAARMEE KUN JE KOSTELOOS AAN DE CURSUS KOMEN DEELNEMEN.

Startdatum eerstvolgende cursus:

Dinsdag 4 oktober 2022 (13.30-20-00 uur) Volledig Online (docent: Bas de Weerd). VOLGEBOEKT.

Dinsdag 11 oktober 2022 (13.30-20.00 uur) Volledig Online (docent: Bas de Weerd). VOLGEBOEKT.

Dinsdag 10 januari 2023 (13.30-20.00 uur) Volledig Online (docent: Bas de Weerd). VOLGEBOEKT.

Donderdag 2 februari 2023 (13.30-20.00 uur) Utrecht (docent: Gerben Beldman).

Dinsdag 7 februari 2023 (13.30-20.00 uur) Volledig Online (docent: Bas de Weerd).

 

Ben je geïnteresseerd in (andere) toekomstige vervolgcursussen of de CGT basiscursus? Neem dan via het contactformulier contact met mij op, dan houd ik je op de hoogte!

Ervaringen voorgaande deelnemers:

Ben je benieuwd naar ervaringen van voorgaande cursisten? Neem dan een kijkje bij de reviews!

Slide 1
Wat Chantal zegt:
'Gerben is uniek in zijn vak; deskundigheid en plezier in een zeer gevarieerd programma!'
Slide 1 - copy
Wat Debby zegt
'Gerben weet elke les interactief te maken. Een ware kunst, om zo les te geven!'
Slide 2
Wat Thijs zegt
'Gerben geeft je de vaardigheden en het vertrouwen nieuwe methoden toe te passen.'
Slide 2 - copy
'Inspirerend en enthousiasmerend!'
PlayPause
previous arrow
next arrow

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een veel voorkomende en invaliderende stoornis, waarvoor patiënten in veel gevallen niet de (richtlijn)behandeling krijgen die nodig is. Uit recent onderzoek komt naar voren dat patiënten met PTSS slechts in 35% van de gevallen een eerste-keus-richtlijnbehandeling krijgen.
Imaginaire Exposure (gecombineerd met Exposure in Vivo) wordt bij PTSS (naast Emdr en schrijftherapie) in de nieuw uitgekomen Zorgstandaard als eerste keuze behandeling gezien. Dit vanwege het effect van deze behandeling dat in veelvuldig uitgevoerd onderzoek is aangetoond. Daarnaast wordt in de Zorgstandaard ook Imaginaire Rescripting als een effectieve behandelvorm genoemd.
Tijdens deze cursus leren deelnemers alle ins en outs van deze twee traumaverwerkingsmethoden. Gekozen is voor deze twee behandelmethoden omdat deze in elkaars verlengde liggen. En daarnaast kunnen worden ingezet bij verschillende typen problematiek.

De cursus is opgebouwd uit drie klassikale bijeenkomsten en drie tussentijds online-modules.

Na afloop van de cursus kunnen/weten cursisten:
-PTSS-gerelateerde klachten en traumatische vroege ervaringen conceptualiseren in relevante en begrijpelijke verklarende leertheoretische analyses.
-Welke behandelvormen de vernieuwde Zorgstandaard (vanuit wetenschappelijk onderzoek) bij PTSS aanbeveelt.
-Zowel vermijding als veiligheidsgedrag op systematische wijze in kaart brengen.
-Met behulp van opgestelde verklarende analyses bepalen welke interventies met name geïndiceerd zijn.
-Imaginaire Exposure bij patiënten met PTSS toepassen.
-Wat te doen in het geval van overengagement.
-Wat te doen in het geval van underengagement.
-Wat te doen in het geval van dissociatie.
-Exposure in Vivo toepassen bij patiënten met PTSS.
-Imaginaire Exposure combineren met Exposure in Vivo.
-Hoe Imaginaire Rescripting zich onderscheid van Imaginaire Exposure.
-Op basis van de leertheorie bepalen wanneer Imaginaire Rescripting geïndiceerd is.
-Imaginaire Rescripting toepassen bij patiënten met PTSS.
-Het effect van de behandeling bepalen.
-Adequaat afronden van behandeling.
-Hoe rituelen behulpzaam zijn bij de afronding van PTSS-behandelingen.

Vooropleiding
Je hebt een masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde afgerond. Tevens heb je een 100-uurs Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie gevolgd.

Werk
Je bent werkzaam op het gebied van de GGZ of het Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek.
Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen.

De data van de uitvoering die op 4 oktober 2022 online van start gaat, zijn de volgende:

“Klassikale” bijeenkomsten (13.30-20.00 uur):

4 oktober
18 oktober
22 november

Daarnaast vinden er online-avondmeetings plaats. Deze starten om 20.00 uur, duren +/- 45 min en vinden plaats op de volgende data: 13 oktober en 17 november.

 

De data van de uitvoering die op 11 oktober 2022 online van start gaat, zijn de volgende:

“Klassikale” bijeenkomsten (13.30-20.00 uur):

11 oktober
15 november
20 december

Daarnaast vinden er online-avondmeetings plaats. Deze starten om 20.00 uur, duren +/- 45 min en vinden plaats op de volgende data: 8 nov en 13 dec.

 

De data van de uitvoering die op 10 januari 2023 online van start gaat, zijn de volgende:

Cursusdagen (13.30-20.00 uur):

10 januari
31 januari
7 maart

Daarnaast vinden er online-avondmeetings plaats. Deze starten om 20.00 uur, duren +/- 45 min en vinden plaats op de volgende data: 24 januari en 28 februari.

 

De data van de uitvoering die op 2 februari 2023 in Utrecht van start gaat, zijn de volgende:

Klassikale bijeenkomsten (13.30-20.00 uur):

2 februari
23 februari
6 april

Daarnaast vinden er online-avondmeetings plaats. Deze starten om 20.00 uur, duren +/- 45 min en vinden plaats op de volgende data: 16 februari en 30 maart.

 

De data van de uitvoering die op 7 februari 2023 online van start gaat, zijn de volgende:

Cursusdagen (13.30-20.00 uur):

7 februari
28 februari
4 april

Daarnaast vinden er online-avondmeetings plaats. Deze starten om 20.00 uur, duren +/- 45 min en vinden plaats op de volgende data: 21 februari en 28 maart.

990 euro, inclusief digitale reader, koffie en thee.

Deze cursus komt voor STAP-subsidie in aanmerking, waardoor je bij toekenning kosteloos aan de cursus kunt komen deelnemen. Meer informatie over het STAP-budget vind je hier.

Utrecht Centrum (15 minuten lopen van Utrecht Centraal).

Theoretische kennis en vaardigheden worden gedurende de cursus getoetst. Cursisten ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgerond.

Meer dan 10% afwezigheid kan worden gecompenseerd middels een vervangende opdracht of inhalen bij een andere cursusuitvoering, conform de reglementen van de VGCT.

De opleiding bestaat uit 25 uur contactonderwijs. Deze bestaat uit drie klassikale bijeenkomsten (6,25 uur per bijeenkomst) en drie tussentijdse online-modules (van in totaal 6,25 uur). Daarnaast staat voor het bestuderen van de literatuur 90 uur.

De cursus is geaccrediteerd bij de volgende beroepsverenigingen (onder nummer 437631):
-VGCT: 25 uur Vervolgcursus CGT.
-VEN (Vereniging EMDR Nederland): 25 punten (breed).
-VSR: 25 punten.
-NIP/NVO: 28 punten herregistratie, 17 pnt behandeling, 11 pnt diagnostiek

Literatuur voor deze cursus ontvang je kosteloos in een digitale reader.