50-uurs Vervolgcursus CGT bij Angst, Persoonlijkheid en Trauma

Met de CGT Vervolgcursus Angst, Persoonlijkheid en Trauma leer je hoe je vanuit een gedegen CGT-kader angst, persoonlijkheidsproblemen en trauma kunt behandelen. We behandelen inspirerende interventies en gaan uitgebreid in op het adequaat hanteren van de therapeutische relatie.

De cursus wordt erg positief ontvangen, afgaande op de evaluaties van studenten. Mocht je meer over de cursus willen weten, lees dan snel verder!

Startdatum eerstvolgende 50-uurs Vervolgcursus:

Donderdag 22 december 2022 in Utrecht (Docent: Gerben Beldman). VOLGEBOEKT.

Vrijdag 24 februari 2023 in Utrecht (Docent: Gerben Beldman). VOLGEBOEKT.

Donderdag 9 maart 2023 in Nijmegen (Docent: Bas de Weerd).

Vrijdag 2 juni 2023 in Utrecht (Docent: Gerben Beldman).

 

Ben je geïnteresseerd in andere toekomstige vervolgcursussen of de CGT basiscursus? Neem dan via het contactformulier contact met mij op, dan houd ik je op de hoogte!

Ervaringen voorgaande deelnemers:

Ben je benieuwd naar ervaringen van voorgaande cursisten aan deze CGT Vervolgcursus? Dan kun je die inzien in onderstaand evaluatierapport.

Evaluatie Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie

Of bekijk de reviews.

Slide 1
Wat Chantal zegt:
'Gerben is uniek in zijn vak; deskundigheid en plezier in een zeer gevarieerd programma!'
Slide 1 - copy
Wat Debby zegt
'Gerben weet elke les interactief te maken. Een ware kunst, om zo les te geven!'
Slide 2
Wat Thijs zegt
'Gerben geeft je de vaardigheden en het vertrouwen nieuwe methoden toe te passen.'
Slide 2 - copy
'Inspirerend en enthousiasmerend!'
PlayPause
previous arrow
next arrow

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

 • Vanuit een leertheoretisch kader instandhouding van complexe stoornissen begrijpen.
 • Van daaruit begrijpen welke interventies geïndiceerd zijn om psychopathologie te verhelpen.
 • Begrijpen hoe vroege ervaringen van invloed zijn op iemands functioneren in het hier-en-nu.
 • Weloverwogen interventies inzetten om (complexe) angstproblematiek te verhelpen.
 • Weloverwogen interventies inzetten om persoonlijkheidspathologie te verhelpen.
 • Weloverwogen interventies inzetten op traumatische vroege ervaringen om iemands functioneren in het hier-en-nu te verbeteren.
 • Omgaan met ingewikkelde therapeutische interacties.
 • De therapeutische relatie inzetten om het effect van de behandeling te vergroten.
 • Ook bij complexe problematiek adequaat het gedragstherapeutisch proces hanteren.
 • Ook bij complexe problematiek structuur in de behandeling aanbrengen.
 • Rituelen inzetten om het effect van de behandeling te bestendigen.

De cursus is opgebouwd uit vijf klassikale bijeenkomsten en vijf tussentijds online-modules.

De deelnemer heeft/kan aan het eind van de cursus:

-Complexe en meervoudige angst- en persoonlijkheidsproblematiek conceptualiseren in relevante en begrijpelijke verklarende leertheoretische analyses.
-Met behulp van deze verklarende analyses bepalen hoe bij complexe casuïstiek vroege ervaringen op verschillende manieren tot klachten in het hier-en-nu kunnen leiden.
-Bepalen hoe deze vroege ervaringen op verschillende manieren kunnen worden geconceptualiseerd in betekenisanalyses.
-Op basis van deze verklarende analyses weloverwogen interventies indiceren.
-Het gedragstherapeutisch proces toepassen, ook bij meervoudige en/of complexe angst- en persoonlijkheidsproblematiek.
-De verschillende niveaus bepalen waarop een behandeling kan worden ingestoken.
-Bepalen waarom het opstellen van goed geformuleerde doelen voorafgaand aan de behandeling belangrijk is.
-Structuur over uw behandeling behouden.
-Weten welke interventies ingezet kunnen worden om sequentiële relaties te falsificeren.
-Hoe daarbij, ook bij complexe angstcasuïstiek, volgens de “nieuwste inzichten” op het gebied van exposure een exposure-opdracht op te stellen.
-Daarbij moeilijk verlopende interacties identificeren.
-Deze moeilijk verlopende interacties conceptualiseren in verklarende leertheoretische en interactionele analyses.
-Vanuit deze analyses adequaat reageren op een aantal moeilijk verlopende therapeutische interacties.
-Bij uzelf identificeren wat voor u reacties, gedragingen of opmerkingen van een cliënt zijn waar u moeite mee heeft om op te reageren.
-Bij complexe angst- en persoonlijkheidsproblematiek diverse technieken inzetten om het effect van traumatische vroege ervaringen in het hier-en-nu te verminderen.
-Vaardigheidstekorten op kunnen merken.
-Adequate vaardigheden aanleren.
-Rituelen inzetten om het effect van de behandeling te bestendigen.

Vooropleiding
Je hebt een masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde afgerond. Tevens heb je een 100-uurs Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie gevolgd.

Werk
Je bent werkzaam op het gebied van de GGZ of het Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek.
Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen.

De data van de uitvoering die op 22 december 2022 in Utrecht van start gaat, zijn de volgende:

Klassikale bijeenkomsten (13.30-20.15 uur):

26 januari
16 februari
9 maart
30 maart
20 april

Daarnaast vinden er online-meetings plaats. Deze starten om 20.00 uur, duren +/- 45 min en vinden plaats op de volgende data: 22 dec, 9 feb, 2 en 23 maart en 13 april.

 

De data van de uitvoering die op 24 februari 2023 in Utrecht van start gaat, zijn de volgende:

Klassikale bijeenkomsten (9.30-16.15 uur):

24 februari
17 maart
7 april
21 april
12 mei

Daarnaast vinden er online-meetings plaats. Deze starten om 20.00 uur, duren +/- 45 min en vinden plaats op de volgende data: 9 maart, 30 maart, 19 april en 10 mei.

 

De data van de uitvoering die op 9 maart 2023 in Nijmegen van start gaat, zijn de volgende:

Klassikale bijeenkomsten (9.30-16.15 uur):
9 maart
30 maart
20 april
11 mei
1 juni

Daarnaast vinden er online-meetings plaats. Deze starten om 20.00 uur, duren +/- 45 min en vinden plaats op de volgende data: 23 maart, 13 april, 3 mei en 25 mei.

 

De data van de uitvoering die op 2 juni 2023 in Utrecht van start gaat, zijn de volgende:

Klassikale bijeenkomsten (9.30-16.15 uur):
2 juni
23 juni
14 juli
8 september
29 september

Daarnaast vinden er online-meetings plaats. Deze starten om 20.00 uur, duren +/- 45 min en vinden plaats op de volgende data: 15 juni, 6 juli, 31 augustus en 21 september.

1500 euro, inclusief digitale reader, koffie en thee, exclusief aan te schaffen boek en lunch/diner.

Utrecht Centrum (15 minuten lopen van Utrecht Centraal).

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek. De cursisten ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgerond. Volgens de richtlijnen van de VGCT mag er niet meer dan 10% van de contacttijd verzuimd worden. Bij 10 tot 20% verzuiming van de contacttijd zal er een compensatieopdracht moeten worden uitgevoerd. Bij meer dan 20% verzuim kan het certificaat niet worden behaald. Wel kunnen er, binnen een jaar, cursusdagen worden ingehaald, om zo alsnog het certificaat te behalen.

Toetsvormen:
-Theoretische toets
-Aanwezigheid conform de eisen van de VGCT
-Actieve deelname aan oefeningen, literatuurbesprekingen en praktijkopdrachten

De opleiding bestaat uit 50 uur klassikaal onderwijs. Deze bestaat uit vijf klassikale bijeenkomsten (6,25 uur per bijeenkomst) en vijf tussentijdse online-modules (van in totaal 19 uur). Daarnaast staat voor het bestuderen van de literatuur 175 studie uren.

Kennisoverdracht vindt plaats door middel van:
-theoretische en praktijkgerichte uitleg
-literatuurstudie, -presentaties en -besprekingen
-demonstratie (door docent en m.b.v. videofragmenten)
-oefenen van vaardigheden in rollenspel
-praktijkopdrachten
-casuïstiek bespreking

De cursus is geaccrediteerd bij de volgende beroepsverenigingen (onder nummer 420427):
-VGCT: 50 uur Vervolgcursus CGT.
-Vereniging voor EMDR (VEN): 16 punten (breed).
-FGZPt: 50 punten herregistratie.
-NIP/NVO (en daarmee SKJ): 50 punten herregistratie.
-NIP/NVO (en daarmee SKJ): registratie: 20 punten diagnostiek, 30 punten behandeling.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het volgende boek:

-Praktijkboek Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie, 2021, Ten Broeke ea.

Aanvullende literatuur ontvang je in een digitale reader.