25-uurs cursus Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting bij PTSS

Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting zijn uitermate krachtige interventies bij de behandeling van traumatische gebeurtenissen. Niet voor niets zijn deze behandelvormen als eerste keuze in de behandelrichtlijn voor PTSS opgenomen. Met deze 25-uurs cursus leer je hoe je vanuit een gedegen kader deze behandelinterventies kunt toepassen. Mocht je meer over de cursus willen weten, lees dan hieronder verder.

Startdatum eerstvolgende cursus:

Donderdag 25 mei 2023 (13.30-20.00 uur) Volledig Online (docent: Gerben Beldman). NOG 2 PLAATSEN BESCHIKBAAR.

Dinsdag 20 juni 2023 (13.30-20.00 uur) Volledig Online (docent: Bas de Weerd). NOG 3 PLAATSEN BESCHIKBAAR.

Dinsdag 12 september 2023 (13.30-20.00 uur) Volledig Online (docent: Bas de Weerd).

 

Ben je geïnteresseerd in (andere) toekomstige vervolgcursussen of de CGT basiscursus? Neem dan via het contactformulier contact met mij op, dan houd ik je op de hoogte!

Ervaringen voorgaande deelnemers:

Ben je benieuwd naar ervaringen van voorgaande cursisten? Neem dan een kijkje bij de reviews!

Slide 1
Wat Chantal zegt:
'Gerben is uniek in zijn vak; deskundigheid en plezier in een zeer gevarieerd programma!'
Slide 1 - copy
Wat Debby zegt
'Gerben weet elke les interactief te maken. Een ware kunst, om zo les te geven!'
Slide 2
Wat Thijs zegt
'Gerben geeft je de vaardigheden en het vertrouwen nieuwe methoden toe te passen.'
Slide 2 - copy
'Inspirerend en enthousiasmerend!'
PlayPause
previous arrow
next arrow

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een veel voorkomende en invaliderende stoornis, waarvoor patiënten in veel gevallen niet de (richtlijn)behandeling krijgen die nodig is. Uit recent onderzoek komt naar voren dat patiënten met PTSS slechts in 35% van de gevallen een eerste-keus-richtlijnbehandeling krijgen.
Imaginaire Exposure (gecombineerd met Exposure in Vivo) wordt bij PTSS (naast Emdr en schrijftherapie) in de nieuw uitgekomen Zorgstandaard als eerste keuze behandeling gezien. Dit vanwege het effect van deze behandeling dat in veelvuldig uitgevoerd onderzoek is aangetoond. Daarnaast wordt in de Zorgstandaard ook Imaginaire Rescripting als een effectieve behandelvorm genoemd.
Tijdens deze cursus leren deelnemers alle ins en outs van deze twee traumaverwerkingsmethoden. Gekozen is voor deze twee behandelmethoden omdat deze in elkaars verlengde liggen. En daarnaast kunnen worden ingezet bij verschillende typen problematiek.

De cursus is opgebouwd uit drie cursusdagen en drie tussentijds online-modules.

Na afloop van de cursus kunnen/weten cursisten:
-PTSS-gerelateerde klachten en traumatische vroege ervaringen conceptualiseren in relevante en begrijpelijke verklarende leertheoretische analyses.
-Welke behandelvormen de vernieuwde Zorgstandaard (vanuit wetenschappelijk onderzoek) bij PTSS aanbeveelt.
-Zowel vermijding als veiligheidsgedrag op systematische wijze in kaart brengen.
-Met behulp van opgestelde verklarende analyses bepalen welke interventies met name geïndiceerd zijn.
-Imaginaire Exposure bij patiënten met PTSS toepassen.
-Wat te doen in het geval van overengagement.
-Wat te doen in het geval van underengagement.
-Wat te doen in het geval van dissociatie.
-Exposure in Vivo toepassen bij patiënten met PTSS.
-Imaginaire Exposure combineren met Exposure in Vivo.
-Hoe Imaginaire Rescripting zich onderscheid van Imaginaire Exposure.
-Op basis van de leertheorie bepalen wanneer Imaginaire Rescripting geïndiceerd is.
-Imaginaire Rescripting toepassen bij patiënten met PTSS.
-Het effect van de behandeling bepalen.
-Adequaat afronden van behandeling.
-Hoe rituelen behulpzaam zijn bij de afronding van PTSS-behandelingen.

Afgestudeerde (GZ-)psychologen en pedagogen, die zich deze vorm van traumabehandeling eigen willen maken. Een afgeronde 100-uurs Basiscursus CGT strekt (in het opleidingstraject tot Cognitief Gedragstherapeut VGCT) tot de aanbeveling.

De behandelde vaardigheden en technieken leer je het best als je deze in de praktijk kunt toepassen. Dat kan een werkplek in de GGZ of het onderwijs zijn, maar deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek.

De data van de uitvoering die op 25 mei 2023 online van start gaat, zijn de volgende:

Online cursusdagen:

25 mei en 15 juni (13.30-20.00 uur)
29 juni en 13 juli (17.00-20.00 uur)

Daarnaast vinden er online-avondmeetings plaats. Deze starten om 20.00 uur, duren +/- 45 minuten en vinden plaats op de volgende data: 8 en 22 juni.

 

De data van de uitvoering die op 20 juni 2023 online van start gaat, zijn de volgende:

Cursusdagen (13.30-20.00 uur):

20 juni
11 juli
29 augustus

Daarnaast vinden er online-avondmeetings plaats. Deze starten om 20.00 uur, duren +/- 45 minuten en vinden plaats op de volgende data: 4 juli en 22 augustus.

 

De data van de uitvoering die op 12 september 2023 online van start gaat, zijn de volgende:

Cursusdagen (13.30-20.00 uur):

12 september
3 oktober
7 november

Daarnaast vinden er online-avondmeetings plaats. Deze starten om 20.00 uur, duren +/- 45 minuten en vinden plaats op de volgende data: 26 september en 31 oktober.

990 euro, inclusief digitale reader, koffie en thee, exclusief lunch. Deze cursus komt voor STAP-subsidie in aanmerking!

Meer informatie over de STAP-subsidie en de voorwaarden vind je hier.

Utrecht Centrum (15 minuten lopen van Utrecht Centraal).

Theoretische kennis en vaardigheden worden gedurende de cursus getoetst. Cursisten ontvangen een certificaat indien zij voldoende aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgerond.

Afwezigheid kan worden gecompenseerd middels het uitvoeren een vervangende opdracht.

De opleiding bestaat uit 25 uur contactonderwijs. Deze bestaat uit drie klassikale bijeenkomsten (6,25 uur per bijeenkomst) en drie tussentijdse online-modules (van in totaal 6,25 uur). Daarnaast staat voor het bestuderen van de literatuur 90 uur.

De cursus is geaccrediteerd bij de volgende beroepsverenigingen (onder nummer 437631):
-VGCT: 25 uur Vervolgcursus CGT.
-VEN (Vereniging EMDR Nederland): 25 punten (breed).
-VSR: 25 punten.
-NIP/NVO (en daarmee SKJ): 28 punten herregistratie, 17 pnt behandeling, 11 pnt diagnostiek.

Literatuur voor deze cursus ontvang je kosteloos in een digitale reader.