Basiscursus CGT incl. Motiverende Gespreksvoering 3.0 met aandacht voor Volwassenen en K&J

Met Beldman Opleidingen bied ik je de mogelijkheid om een betaalbare geaccrediteerde Basiscursus CGT te volgen. Met deze cursus maak je je de nieuwste kennis op het gebied van cognitief-gedragstherapeutische behandelingen eigen. Daarnaast verdiep je je in de inspirerende principes van de Motiverende Gespreksvoering 3.0. De cursus wordt erg positief ontvangen, afgaande op de evaluaties van studenten. Mocht je meer over de cursus willen weten, lees dan hieronder verder.

Slide 1
Wat Chantal zegt:
'Gerben is uniek in zijn vak; deskundigheid en plezier in een zeer gevarieerd programma!'
Slide 1 - copy
Wat Debby zegt
'Gerben weet elke les interactief te maken. Een ware kunst, om zo les te geven!'
Slide 2
Wat Thijs zegt
'Gerben geeft je de vaardigheden en het vertrouwen nieuwe methoden toe te passen.'
Slide 2 - copy
'Inspirerend en enthousiasmerend!'
PlayPause
previous arrow
next arrow

Inhoud vd cursus

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

 • Kenmerken en achtergrond van cognitieve gedragstherapie.
 • Behandelfasen van het cognitief gedragstherapeutisch proces.
 • Motiveren van cliënten volgens de principes van Motiverende Gespreksvoering 3.0.
 • Hanteren van de therapeutische relatie.
 • Het diagnostisch proces: opstellen van analyses en behandelplan.
 • Behandeling van verschillende psychische klachten.
 • Behandeling van diverse angst- en stemmingsstoornissen en omgaan met schoolweigering.
 • Vergroten van vaardigheden met cognitieve en experiëntiële technieken.
 • Omgaan met ingewikkelde therapeutische interacties.

Doelstelling vd cursus

De deelnemer heeft/kan aan het eind van de cursus:

 • Basiskennis over het Cognitief Gedragstherapeutische proces.
 • Basisprincipes van Motiverende Gespreksvoering, ook wel de “spirit” van MGV genaamd, toepassen.
 • Daarmee een adequate samenwerkingsrelatie aangaan met de volwassene, het kind of de jeugdige (en de ouders).
 • Gegevens over het functioneren en de problematiek samen met cliënt (en de ouders) ordenen in verhelderende functie- en betekenisanalyses.
 • Op basis van deze analyses een gedegen behandelplan opstellen.
 • Een adequate afweging maken wanneer begonnen kan worden met interveniëren.
 • Een adequate afweging maken tussen het inzetten van een protocollaire/gestandaardiseerde behandeling dan wel het toepassen van een behandeling op maat.
 • Kennis van en ervaring met cognitief gedragstherapeutische technieken (gericht op zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen).
 • Kennis van de geldende richtlijnen en evidence based interventies per stoornis.
 • Kennis en ervaring met toepassen van cognitief gedragstherapeutische technieken bij volwassenen en kinderen/jeugdigen per stoornis.
 • Therapeutische vaardigheden ontwikkeld gericht op het motiveren en empoweren van kinderen, jongeren en ouders en deze krachten optimaal kunnen benutten in de behandeling.

Doelgroep

Vooropleiding
Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk
Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek.
Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen.

cropped-001b.jpg
Gerben Beldman Opleidingen 11
Gerben Beldman Opleidingen 10
Gerben Beldman Opleidingen 1
Gerben Beldman Opleidingen 12
Gerben Beldman Opleidingen 5
Gerben Beldman Opleidingen 2
Gerben Beldman Opleidingen 4
Gerben Beldman Opleidingen 7
Gerben Beldman Opleidingen 6
PlayPause
previous arrow
next arrow

Locatie

Utrecht Centrum (15 minuten lopen van Utrecht Centraal).

Kosten

2750 euro, inclusief digitale reader, koffie en thee en lunch, exclusief literatuur.

Certificaat

Gedurende de opleiding worden theoretische kennis en vaardigheden getoetst aan de hand van presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek. De cursisten ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgerond. Volgens de richtlijnen van de VGCT mag er niet meer dan 10% van de contacttijd verzuimd worden. Bij 10 tot 20% verzuiming van de contacttijd zal er een compensatieopdracht moeten worden uitgevoerd. Bij meer dan 20% verzuim kan het certificaat niet worden behaald. Wel kunnen er, binnen een jaar, cursusdagen worden ingehaald, om zo alsnog het certificaat te behalen.

Toetsvormen:
-Mini N=1, een uitgewerkte casus volgens de principes van het cognitief gedragstherapeutisch proces
-Theoretische toets
-Aanwezigheid conform de eisen van de VGCT
-Actieve deelname aan oefeningen, literatuurbesprekingen en praktijkopdrachten

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit 100 uur klassikaal onderwijs. Daarnaast staat er voor het lezen van de literatuur 350 studie uren.

Kennisoverdracht vindt plaats door middel van:
-theoretische en praktijkgerichte uitleg
-literatuurstudie, -presentaties en -besprekingen
-demonstratie (door docent en m.b.v. videofragmenten)
-oefenen van vaardigheden in rollenspel
-praktijkopdrachten
-casuïstiek bespreking

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de VGCT.

Literatuur

Exacte literatuur wordt nog bekend gemaakt.